หน้าหลักค้นหารายการครุภัณฑ์เพิ่มรายการครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างออกจากระบบ
   ค้นหารายการครุภัณฑ์ >> แสดงรายการครุภัณฑ์ กรุณาตรวจเช็คหน่วยงานของท่านให้ถูกต้องด้วย


รายละเอียดสำหรับ ค้นหาครุภัณฑ์สำหรับระบบงานซ่อม  [แสดง/ซ่อน]
หน่วยงาน *
หมวดครุภัณฑ์/สิ่งปลูกสร้าง ชนิดครุภัณฑ์
แบบครุภัณฑ์
รหัสคุรุภัณฑ์หน่วยงาน ลักษณะ/คุณสมบัติ
SerialNO

จำนวนที่แสดง    เรียงโดย    รูปแบบ [น้อย -> มาก]  [มาก -> น้อย]
 


ผลการค้นหา รายการคุรุภัณฑ์
ไม่พบข้อมูล ที่ตรงกับคำค้นหา
Copy rights. All rights reserved. www.cpd.go.th