หน้าหลักค้นหารายการครุภัณฑ์เพิ่มรายการครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างออกจากระบบ
   เพิ่มรายการครุภัณฑ์ >> บันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์


บันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์

ประเภท * รหัสครุภัณฑ์หน่วย *
ชนิดครุภัณฑ์ *
รหัสครุภัณฑ์ *
หน่วยงานที่ได้รับ *
ฝ่าย/กลุ่มงาน *
รุ่น/แบบ  
SerialNo *
หลักฐานการลงทะเบียน *
ภาพประกอบที่ 1 ต้องมีขนาดไม่เกิน 100 kB
ภาพประกอบที่ 2 ต้องมีขนาดไม่เกิน 100 kB

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/
ผู้บริจาก/ผู้ประกอบการ
ประเภทเงิน วิธการได้มา ปีงบประมาณ *

วันที่ตรวจรับ   มูลค่าครุภัณฑ์ * หน่วยนับ *
ระยะเวลาประกัน วัน *
หมายเลขสำคัญ
หมายเหตุ

     

Copy rights. All rights reserved. www.cpd.go.th